Normostrana a její význam

S pojmem NORMOSTRANA (a její zkratkou NS) se dříve nebo později setká každý, kdo se začne trochu blíže zabývat tvorbou nějakých textů. Právě v oboru psaní a překladu se totiž tato měrná jednotka často používá. Proč? Je snadným a všeobecně uznávaným měřítkem odvedené práce a jednoduchou pomůckou pro výpočet odměny za ni.

Jak velká je normostrana?

Za normostranu se považuje text o délce 1800 znaků, což obvykle odpovídá zhruba 250 slovům. Znaky jsou myšleny nejen písmena a jiné symboly, ale také mezery. Do tohoto počtu se samozřejmě započítávají i nadpisy, poznámky pod čarou a podobně. Jako jednotná veličina se normostrana používá v překladatelství, novinařině, copywritingu, ghostwritingu, literární tvorbě a všech dalších odvětvích práce se slovy a textem. Často se s ní setkají ale také třeba studenti, kteří mohou dostat za úkol vypracovat bakalářskou nebo jinou práci v rozsahu určeném právě normostranami.

Proč zrovna 1800 znaků?

Tento číselný údaj vznikl ještě v době mechanických psacích strojů, kdy bylo potřeba vytvořit nějaké jednotné měřítko pro délku psaného textů. Tak byla zavedena standardizovaná strana textu, nebo-li normostrana, která představovala 30 řádků po 60 úhozech, což činí oněch 1800 znaků. Psací stroje byly víceméně všechny téměř stejné a možnosti jednotlivých nastavení písma nebo mezer nebyly zdaleka tak široké jako u dnešních textových editorů. Výsledný text tedy vždy zhruba odpovídal zadanému počtu znaků a umožňoval snadnější počítání hotové práce.

Jak se normostránky měří v dnešní době počítačů?

I dnes je občas potřeba přizpůsobit vzhled vytištěné stránky právě normostraně a obecně se doporučuje toto nastavení textového editoru:

Písmo – Times New Roman

Velikost písma – 12 (nebo 14)

Řádkování – 1,5

Levý a pravý okraj – 3 cm

Horní a dolní okraj – 2,5 cm

Zarovnání textu – do bloku

Taková podmínka formátu textu však nebývá většinou vyžadována. Zpravidla stačí u zadaných prací pouze dodržení počtu znaků, ať už je samotné formátování jakékoliv. Textové editory umožňují jen pár kliknutími zjistit přesný počet znaků a pak už je snadné ho vydělit číslem 1800. Tak si můžete během chvíle ověřit, zda již máte svůj úkol splněn a také si případně vypočítat svůj honorář.

(Pro představu tento článek má přesně 2379 znaků včetně této poznámky, což odpovídá přibližně 1,3 normostraně.)